Obsługa infrastruktury

Na terenie województwa zachodniopomorskiego, oferujemy usługi obejmujące obsługę systemów informatycznych firmy. W ramach tej usługi oferujemy:

  • nadzór nad sprzętem w firmie
  • nadzór nad usługami w firmie: MS Active Directory, Terminal Server, DNS, SAN/NAS, backup
  • nadzór nad aktualizacjami systemów operacyjnych
  • nadzór nad usługami firmy, umieszczonymi u zdalnych operatorów (hosting, poczta e-mail, file sharing)
  • nadzór nad aplikacjami (ustalanymi indywidualnie)
  • zaopatrzenie w wymagany przez klienta sprzęt
  • weryfikacja przyłączy internetowych od istniejących operatorów
Kontakt
syscore.pl Marcin Skrylec

e-mail: biuro@syscore.pl
tel.: +48664014676

Google+